تسکا عضو کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شد.

خبرها و رویدادهای تسکا