تجهیزات شبکه

san چیست

SAN چیست؟

SAN با متمرکز کردن منابع ذخیره‌سازی در یک سمت و برقراری ارتباط میان آن‌ها و سرور‌ها یا Clientها در...

روتر چیست

روتر چیست؟

روتر همان پستچی یا اداره پستی است که پیام‌های شما را به‌صورت الکترونیکی و سرعت بالا ارسال می‌کند.