چه بحران‌هایی منجر به از دست رفتن اطلاعات می‌شوند؟