بازیابی خطا و فاجعه Disaster Recovery

خدمات بانکی، تامین انرژی، مدیریت شهری و … خدماتی نیستند که عدم سرویس‌دهی آنها حتی برای چند ثانیه قابل پذیرش باشد. به صورت معمول خدمات حساس و مهم بایستی قابلیت سرویس‌دهی ۹۹/۹۹۹٪ را داشته داشته باشند. به همین منظور، راهکارهای Disaster Recovery یا همان راهکارهای بازیابی خطا و فاجعه در دنیا مورد استفاده قرار می‌‌گیرند.

ایمن بودن در خصوص حوادث طبیعی همچون (سيل، زلزله، طوفان و …) يا ساخته دست بشر (انفجار، آتش‌سوزی، خرابکاری، سرقت اطلاعات و …)، بازيابی يا تداوم کار زير ساخت‌های حساس فناوری اطلاعات از مهم‌ترین اقدام سازمان‌ها به حساب می‌آید.

تسکا با تکیه بر تیم فنی خود که سال‌ها در پروژه‌های راه‌اندازی و اجرای این راهکارها فعالیت نموده‌ است، خدمات مشاوره، طراحی و اجرای راهکارهای Disaster Recovery و Business Continuity را ارائه می‌دهد.

تسکا قادر است با بهره‌گيری از مجموعه برنامه‌ها و راهکارهای زیر، سازمان‌ها را برای به حداقل رساندن زمان وقفه خدمات، بازيابی اطلاعات تخریب شده و مديريت و نظارت متمرکز و امنيت بالا یاری رساند:

  • تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌ی تداوم کسب و کار (BCP)
  • تدوین و طراحی راهکارهای بازیابی خطا و فاجعه (DRP)
  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های بکاپ‌گیری و بازیابی Backup/Restore
  • مشاوره، طراحی و اجرای سایت‌های پشتیبان Active-Active و Active-Passive با امکان دسترسی و تداوم کار از راه دور.