بازیابی خطا و فاجعه Disaster Recovery

خدمات بانکی، تامین انرژی، مدیریت شهری و … خدماتی نیستند که عدم سرویس‌دهی آنها حتی برای چند ثانیه قابل پذیرش باشد. به صورت معمول خدمات حساس و مهم بایستی قابلیت سرویس‌دهی ۹۹/۹۹۹٪ را داشته داشته باشند. به همین منظور، راهکارهای Disaster Recovery یا همان راهکارهای بازیابی خطا و فاجعه در دنیا مورد استفاده قرار می‌‌گیرند.

ایمن بودن در خصوص حوادث طبیعی همچون (سيل، زلزله، طوفان و …) يا ساخته دست بشر (انفجار، خرابکاری، سرقت اطلاعات و …)، بازيابی يا تداوم کار زير ساخت‌های حساس فناوری اطلاعات از مهمترین اقدام سازمان‌ها به حساب می‌آید.

تسکا با تکیه بر تیم فنی خود که سال‌ها در پروژه‌های راه‌اندازی این راهکارها فعالیت نموده‌اند، خدمات مشاوره، طراحی و اجرای راهکارهای Disaster Recovery و Business Continuity را ارائه می‌دهد.

تسکا قادر است با بهره‌گيری از مجموعه برنامه‌ها و راهکارهای زیر، سازمان‌ها را برای به حداقل رساندن زمان وقفه خدمات، بازيابی اطلاعات تخریب شده و مديريت و نظارت متمرکز و امنيت بالا یاری رساند:

  • تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌ی تداوم کسب و کار (BCP)
  • تدوین و طراحی راهکارهای بازیابی خطا و فاجعه (DRP)
  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های بکاپ‌گیری و بازیابی Backup/Restore
  • طراحی و اجرای سایت‌های پشتیبان Active-Active و Active-Passive با امکان دسترسی و تداوم کار از راه دور.