پرداخت الکترونیک تسکا

واحد پرداخت الکترونیک تسکا در سال ۱۳۹۴ با قدرت و با استفاده از تجربه افراد این صنعت شروع ب کار کرد

پولام

پولام

یک اپلیکیشن مدیریت هزینه های فردی و نرم افزار دریافت تراکنش رسید بانکی می باشد.

از قابلیت های پولام

BBPOS

آغاز همکاری با bbpos

شروع همکاری با BBPOS  و و نمایمدگی این شرکت در ایران سرآغاز ورود به بخش پایانه ها فروش بود

WISEPAD2WISEPAD2  دستگاه کارتخوان موبایلی می باشد که کوچک بودن و مقرون ب صرفه بودن ان از خصوصیات مهم ان می باشد

WISEPAD2WISEPAD2  دستگاه کارتخوان موبایلی می باشد که کوچک بودن و مقرون ب صرفه بودن ان از خصوصیات مهم ان می باشد

WISEPAD2WISEPAD2  دستگاه کارتخوان موبایلی می باشد که کوچک بودن و مقرون ب صرفه بودن ان از خصوصیات مهم ان می باشد

WHITE LABEL

نرم‌افزار WITELABEL

برای استفاده از دستگاههای BBPOS تسکا اقدام ب تولید یه برنامه WITELABEL  نموده است ک برای کارکرد آسان مشتریان قابل استفاده می شود.

قالب رایگان وردپرس