خدمات و راهکارهای تخصصی تسکا

فعالیت و راهکارهای تسکا، آمیزه‌ای از تجربه و تخصص در صنعت و فناوری است. پایداری، حفظ منابع، بهره‌وری بالاتر، انعطاف‌پذیری بیشتر، کاهش هزینه، توسعه خدمات جدید و همچنین تثبیت و افزایش رقابت، نتایج خدمات ما را رقم می‌زند. برخی از خدمات تسکا شامل:
مشاوره و ارائه راهکار

ارائه راهکارهای ذخیره‌سازی و مدیریت اطلاعات
ارائه راهکارهای پشتیبان‌گیری و آرشیو
ارائه راهکارهای نوین پرداخت الکترونیک

طراحی و اجرا

طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای مجازی Cloud, DC, VDI
طراحی و اجرا Disaster Recovery
طراحی و اجرای پروژه‌های مبتنی بر Cloud Computing
طراحی و اجرای شبکه‌های پرداخت، منطبق با EMV

تامین

تامین تجهیزات پیشرفته مراکزداده شامل: تجهیزات ذخیره‌سازی، پردازشی، امنیت اطلاعات و زیرساخت HPE, EMC, IBM, Hitachi, Oracle, Cisco, Fortinet, Juniper

پشتیبانی

پشتیبانی دیتاسنتر، ۲۴ ساعت شبانه‌روز در ۳۶۵ روز سال

پرداخت الکترونیک

ارائه راهکارهای نوین پرداخت الکترونیک
تامین تجهیزات mPOS با برند BBPOS