ارزش‌افزوده‌ی تسکا روی کارت‌خوان‌های موبایلی BBPOS