Read More

پشتیبانی تخصصی مراکزداده

سیستم Ticketing جهت ثبت خرابی‌ها و قابلیت پیگیری آنها واحد... ادامه مطلب

Read More

راهکارهای رایانش ابری Cloud Computing

مشاوره، طراحی، تامین و اجرای پروژه‌های مبتنی بر Cloud Computing... ادامه مطلب

Read More

راهکارهای پردازش و مدیریت اطلاعات

مهاجرت بستر فیزیکی به بستر مجازی راه‌اندازی سامانه مدیریت مرکزی... ادامه مطلب

Read More

طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای Disaster Recovery

اجرای مراکزداده Active-Active پیاده‌سازی راه‌کارهای Replication در بستر ذخیره‌سازی Sync-A... ادامه مطلب

Read More

طراحی و اجرای ساختارهای مجازی Cloud و DC

حجم وسیع اطلاعات و ارزشمند بودن آنها در شبکه‌های کامپیوتری... ادامه مطلب

Read More

ذخیره‌سازی، پشتیبان‌گیری و آرشیو اطلاعات

از آنجایی که ذخیره‌سازی اطلاعات جهت پاسخگویی به نیازمندی‌های نرم‌افزار... ادامه مطلب